مرور برچسب

عزت نفس

نقش انتقاد در کاهش عزت نفس

بیش از 4 دهه از عمر من میگذرد و آنچه که به آن پی برده ام این بوده که هر چه آدمها بیانی تند تر و لحنی انتقادی تر دارند مریض تر و ضد اجتماعی ترند. گویی زبان آنچه را که در دل نهفته ایم سرانجام از پس تظاهر و تزویر به آستانه ظهور می رساند و…

عزت نفس بزرگترین ستون داشتن یک زندگی سالم و موفق

مبانی دوره  : تعریف و تفاوت عزت نفس با اعتماد بنفس - چگونگی منطق و احساس برای آنهایی که عزت نفس دارند - آیا ذهن ما محترم و دانشمند است – مفهوم تربیت و ضد تربیت در رفتار فردی - کاهنده ها و افزاینده های عزت نفس - نقش انتقاد شکل…

عزت نفس ۱

عزت نفس بزرگترین ستون داشتن یک زندگی سالم و موفقمبانی دوره  :تعریف و تفاوت عزت نفس با اعتماد بنفس چگونگی منطق و احساس برای آنهایی که عزت نفس دارند آیا ذهن ما محترم و دانشمند است مفهوم تربیت و ضد تربیت در رفتار…