مرور برچسب

لجبازی

فرق لجبازی با قاطع بودن | ۴ عامل اصلی لجبازی در افراد

"اسامی بکار رفته شده در ذیل مستعار بوده و هر گونه شباهتی تصادفی می باشد." محمد 14 ساله با چشمانی سرد و پر غیظ نشسته و به من نگاه می‌کند. مادرش از بد رفتاری های او و درس نخواندنش شاکی است. صدای مادر چون نفتی بر آتش هر لحظه بر شدت عصبانیت او…