مرور برچسب

مادر خوب

مصاحبه ای با یکی از مادران قرن ۱۹ و ۲۱ در ایران

شما مادر بودن رو در چي ميبينيد؟🌹مادر قرن ١٩: * اينكه بچه سالمي بدنيا بيارم و بزرگ كنم * تربيتش كرده باشم كه بتونه در امور خونه كمك كنه * خودش درسش رو بخونه * اگر خواست تحصيل كنه بره تحصيل كنه و يا ديپلمش رو كه گرفت بره سر كار مستقل…