مرور برچسب

مدیریت رابطه

دوره مدیریت رابطه ۳ ( قسمت آخر)

بسیاری از زوج ها از تجربه های شیرین رابطه در میانسالی محرومند چرا که هرگز برای این برهه از زمان برنامه ریزی نداشته و حتی تصور نمیکردند که میتوانند برنامه داشته باشند. در این بخش از مدیریت رابطه به کشف زیبایی های رابطه ای که میتوان…
+