مرور برچسب

مشاور

چرا مراجعین به حرف مشاور و دکتر گوش نمیدهند؟

بررسی فاصله حسی- درکی بین مشاور و مراجع،دکتر سیامک نویری،یکی از شایعترین مسائلی که در جلسات مشاوره ای- روانشناسی اتفاق می افتد عدم حرف پذیری و همکاری مراجعین با مشاور و دکتر خود است. بنا بر مشاهدات بالینی، بیش از سی درصد مراجعین به…