مرور برچسب

موفقیت

گزیده ای از جلسه سوم کلاس اصول موفقیت – دکتر نویری

ذهنی موفق هست که اصول رفتار بلد باشه ، برای اینکه موفق فکر کنیم ذهنمان باید حیا داشته باشد و برای داشتن ذهن با حیا : 1- در چیزهایی که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم . 2- ذهنمان زیبا باشد .خصوصیات یک ذهن زیبا :1- پاکیزه باشد : ذهنی…