مرور برچسب

هیستریانیک

پارانویید ها و هیستریانیک ها: دوقولوهای بیمار

تعریف بیماری پارانویا: بیماری پارانویا بیماری ایست که در آن فرد مبتلا بصورت تعمیم دهنده و فزاینده ای از بی اعتمادی و شک محسوس و نامحسوس نسبت به دیگران و خصوصا نزدیکان درجه یک از جمله همسر رنج میبرد. بیمار پارانویید از این احساس رنج میبرد…
+