مرور برچسب

ویدیو

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی – بخش سوم

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی موضوع این قسمت: چکار کنیم فرزندانمان دچار فقر ارتباطی نشوندبرنامه یک فنجان سلامت – شبکه دو كارشناس : دكتر سیامك نویری موضوع: فقر ارتباطی - قسمت سوم

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی – بخش دوم

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی – بخش دومموضوع: فقر ارتباطی در خانواده برنامه یک فنجان سلامت – شبکه دو كارشناس : دكتر سیامك نویری موضوع: فقر ارتباطی - قسمت اول مجری: پوریا پویا

کاهنده ها و افزاینده های انگیزه – قسمت دوم

کاهنده ها و افزاینده های انگیزه – قسمت دومبرای نگهداری و پرورش انگیزه هایمان چه کنیم؟اولین قدم : درست فکرکردن است ، آیا ما طرز صحیح فکرکردن را می دانیم؟چرا و چگونه باید درست فکرکردن را بیاموزیم؟دومین قدم: توجه به…

دوره های رایگان روانشناسی