مرور برچسب

ویدیو

کاهنده ها و افزاینده های انگیزه – قسمت دوم

کاهنده ها و افزاینده های انگیزه – قسمت دومبرای نگهداری و پرورش انگیزه هایمان چه کنیم؟اولین قدم : درست فکرکردن است ، آیا ما طرز صحیح فکرکردن را می دانیم؟چرا و چگونه باید درست فکرکردن را بیاموزیم؟دومین قدم: توجه به…