مرور برچسب

کایروپرکتیک

کایروپرکتیک

کایروپرکتیک یکی از شناخته شده ترین طب های مکمل در ایلات متحده آمریکا و کانادا، روش درمانی می باشد. کایروپرکتیک در واقع استفاده از میزان خاصی از فشار، چرخش و حرکت بر روی نقاطی از بدن است که دچار اسپاسم (گرفتگی)، آسیب دیدگیهای استخوانی ساده…