مرور برچسب

کنترل پانیک

تفاوت کنترل پانیک با درمان بیماری پانیک

درمان قطعی پانیک - دکتر نویری تفاوت درمان پانیک و کنترل پانیک بسیاری از انهایی که به حملات پانیک دچار میشوند متاسفانه آگاه به فرایند کنترل و درمان این بیماری نیستند، در این پست تفاوت کنترل پانیک با درمان پانیک را بصورتی کاملا…