مرور

صدا

۴ خصوصیت یک بیان موثر و زیبا

چطور با هم جوری حرف بزنیم که به نتیجه برسیم - دکتر نویری http://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/12/talk.mp3صحبت کردن به نظر کار آسونیه اما همین صحبت کردن به نظر آسون، از علل بسیاری از بحرانها، ضررها و خسارت ها، دلچرکی ها و کدورت…

شخصیت شناسی در کار و حرفه MBTI (رایگان)

شخصیت نمود پایداری از تمامی ارزشها و اعتقادات و رفتار انسان که در تعامل موفقی با محیط خودش باشدتست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI  که به افراد کمک می کند به درکی از خود برسند و بفهمند در چه…

دوره اختلالات شخصیت،علائم و درمان

اختلال شخصیتی الگوی ناپایداری و ناسالمی از افکار، عملکرد و رفتار فردیست که در طول زمان بهبود پیدا نکرده و با تجربه و زندگی اصلاح نمی شود. افرادی که از اختلال شخصیت رنج میبرند قادر به درک صحیح رفتار و واکنش دیگران نبوده و صرفا بر اساس تحلیل…

معنی و مفهوم واقعی رهبری

رفتار شناسی مفهوم رهبری به منظور ایجاد راهکارهایی کاربردی در رابطه خانوادگی، دوستی، سازمان ها خصوصی و دولتی و نهاد های خدماتی تولیدی. دکتر نویریhttp://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/10/rahbari.mp3