تعهد یا تخصص در کار؛ کدام مهمترند؟

0

 

تعهد یا تخصص در کار؛ کدام مهمترند؟

داشتن تخصص در کار:

١. سرعت بالاتر در به ثمر رساندن امور
٢. اشتباهات کمتر در هدف گذاری و رسیدن به هدف
۳. تعلل و اهمال کمتر در فرآیند انجام کارها
۴. نتیجه گرا و موضوع گرا بودن بجای حاشیه گرایی
۵. کاهش هزینه فرآیند انجام کارها
۶. افزایش هزینه گسترش و نگهداری سازمان
۷. افزایش انگیزه فردی و سازمانی
۸. افزایش ضریب امنیت کاری و حفظ اسرار سازمانی
۹. افزایش کارایی فردی و سازمانی و جذب نیروهای متخصص بیشتر
۱۰. ساختارمند شدن و تسهیل ارتباطات بین فردی در سازمان و امور

داشتن تعهد در کار:

۱. تصمیم گیری های سلیقه ای، تکانه ای و آنی
۲. ناتوانی در تصمیم گیری های مهم و ارجاع دادن تصمیمات به دیگران
۳. کند کردن و کاهش سرعت فرآیند کارها
۴. به ثمر نرسیدن امور و یا اتمام ناقص کارها
۵. افزایش هزینه فرآیندی کارها
۶. کاهش هزینه گسترش و نگهداری سازمان
۷. افزایش فساد سیستمی و فساد پروری
۸. ایجاد گروه های ناکارا در سیستم و سازمان، و افزایش ناکارایی
۹. افزایش اشتباهات در :فرآیند، هدف گذاری و‌ رسیدن به هدف
۱۰. حاشیه گرایی، بدبینی، امنیتی سازی محیط (کاری – سازمانی)
۱۱. انگیزه زدایی و افزایش میزان بی میلی و فرار دیگران
۱۲. فروپاشی ساختاری امور و سخت تر شدن روابط بین فردی در سازمان و امور

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − 1 =

(30 ساعت دوره های رایگان روانشناسی و مهارت فردی)

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link
دوست داری تو چه زمینه ای رشد کنی؟عزت نفس -فن بیان - موفقیت (کلیک کن)
+