۱۱ نشانه یک رابطه محکوم به تنش و سردی

0

۱۱ نشانه کودک صفتی شریک زندگی شما

🍂🍂دکتر نویری

۱. سکوت در مقابل نیازهای و توقعات عاطفی همسر و فرار از پاسخگویی

۲. برنامه ریزی مهمانیها و سفرها بدون مشورت و موافقت همسر

۳. وجود یک فاصله دائم عاطفی با همسر که حتی در شرایط خوب هم حس می شود

۴. دخیل نکردن همسر در امورات و مسایل شخصی خود

۵. رها کردن همسر در شرایط و موقعیت های سخت مثل مریضی، نیاز مالی، رویدادهای ناخوشایند

۶. لجبازی، خود محوری و کنار و کوتاه نیامدن به نفع همسر وقتی ضرری متوحه خود فرد نیست

۷. حساس بودن و گارد گرفتن در مقابل حتی کوچکترین اعتراضی از جانب همسر و جنگیدن و تحقیر کردن او

۸. مسئولیت ناپذیری به اندازه نقش تعریف شده فرد در رابطه و گذاشتن بار مسئولیت های خود بدوش همسر

۹. ناتوانی در پذیرش عملی اشتباهات خود به نحوی که صرفا قبول اشتباه کرده ولی مشکلات همچنان ادامه پیدا میکنند

۱۰. خودخواهی به نحوی‌که به خواسته ها و نیازهای خود به هزینه آزار و آسیب و فشار همسر باشد

۱۱. کینه توزی، تنبیه کردن، رو کم کردن، تحریم کردن، تهدید کردن و تحقیر کردن همسر

این علایم، نشانه هایی هستند که یک رابطه محکوم به تنش و سردی عاطفی است و برای دوری از تنش ها و سردی ها نیازمند درمان و پرورش شخصیتی هر دو نفر رابطه

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =