پاسخ: در علم روانشناسی  هر رفتاری که منجر به اختلال  در فعالیت های روزمره،کاری و تحصیلی و اجتماعی شود

یک اختلال محسوب  می شود

آیا ارضا نشدن از دخول و ارضا صرفا از کلیتوریس اختلال محسوب می شود ؟

پاسخ: بله یک اختلال محسوب میشه چون از یک توانایی طبیعی فرد محروم  شده

فانتزی های جنسی ( درخواست های جنسی نامتعارف) تا چه حد طبیعی  و تا چه حد بیماری  محسوب میشوند ؟

فانتزی جنسی اگر موجب تحقیر و ازار هز یک از طرفین نشه و حرمت افراد زیر سوال نره ایرادی نداره

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link