مرور رده

پادکست

وسواس پاکی و نجاست و راه نجات از آن

وسواس پاکی و نجاست و راه نجات از آن https://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/12/bakteri.mp3 وسواس ها و جرمها و میکربهای بیچاره تحلیلی از اینکه چرا وسواس به بیمار شدن، کثیفی و نجس بودن وجود دارد و راه کار توصیه شده برای نجات از…

مهریه و قوانین نوش دارو پس از مرگ سهراب

https://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/12/mehrie.mp3 نکات کلیدی این پادکست: ۱. تاریخچه کوتاهی از مهریه و جهاز ۲. کارکرد صحیح مهریه در نظام خانواده و ازدواج ۳. کارکرد غلط مهریه در نظام خانواده و ازدواج ۴. برخورد کاربردی دین…

۴ خصوصیت یک بیان موثر و زیبا

چطور با هم جوری حرف بزنیم که به نتیجه برسیم - دکتر نویری https://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/12/talk.mp3 صحبت کردن به نظر کار آسونیه اما همین صحبت کردن به نظر آسون، از علل بسیاری از بحرانها، ضررها و خسارت ها، دلچرکی ها و کدورت…