کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند

0

کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند

وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند باید چه کرد؟

کابوس های مکرر یا مکرر کابوسهایی متفا‌وت دیدن،  نشانه:

۱. ترس و اضطرابی درمان نشده از دوران کودکی
۲. زندگی کردن در شرایطی بحرانی طولانی
۳. ضعف های شخصیتی ای که دوست داریم از دیگران پنهان نگه داریم
۴. راز ها و اعمالی که از فاش شدن آنها میترسیم
۵. برنامه هایی که نمی توانیم به موفقیت برسانیم
۶. درماندگی و درجا زدنی است که نمی توانیم برطرف کنیم
۷. یا اثر مصرف مواد مخدر و محرک مانند الکل، مشتقات تریاک، ماری جوانا و شیشه می باشد

مغز در هر یک از این شرایط، پردازش های تصویری و احساسی ای می کند که کابوس نامیده می شوندبر طرف کردن شرایط یا کمک گرفتن از متخصصین روان برای برطرف کردن این شرایط، راهی صحیح برای پشت سر گذاشتن این کابوس هاست

کابوس جن و روح: ذهنی بسیار پریشان، شخصیتی گم شده و به ثمر نرسیده در تناسب سنی موجود، و یا درماندگی ناشی از زندگی است که به شرایط غلط شروع شده و همچنان در شرایطی غلط به پیش میرود

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + شش =