اندازه گیری میزان وسواس

با توجه به ۵ گزینه موجود نشان دهید چقدر هر یک از جملات  زیر در توصیف خصوصیات اخلاقی شما شبیه یا غیر شبیه میباشند:
توجه: در صورتی که از موبایل استفاده میکنید به دلیل عدم نمایش همه گزینه ها، صفحه اسکرین خود را بچرخانید و از مرورگر chrome یا firefox استفاده کنید
اصلا کمی متوسط خیلی بسیار شدید
اونقدر جمع کردم که دیگه جا ندارم برای خودم
خیلی بیشتر از اونچه لازمه چک میکنم
از بهم خوردن نظم ناراحت میشم
وقتی کاری انجام میدم باید بشمرم تا شماره معینی
با لمس چیزهایی که دیگران و افراد خاصی لمس کردند مشکل دارم
کنترل افکارم برایم مشکل است
چیز هایی که لازم دارم فورا جمع میکنم
مرتب درب و پنجره و گاز و … را چک میکنم
 وقتی نظمی که چیدم بهم بخورد ناراحت میشم
احساس میکنم به دفعات باید کاری انجام دهم
گاهی فقط به خاطر اینکه احساس میکنم کثیفم خودم را میشورم یا تمیز میکنم
از افکار ناخوشایندی که به ذهن من میرسه و نمی تونم کنترلشون کنم خیلی ناراحت میشم
از ترس اینکه دوباره بعدا لازمم بشه چیزی رو دور نمیریزم
مرتب فلکه گاز و آب و چراغ ها رو با اینکه بستم و خاموش کردم باز چک میکنم
لازمه که چیزها به روش معینی  چیده شوند
احساس میکنم اعداد شوم و خوش یُمن وجود دارند
دستم را بیشتر و طولانی تر از حد لازم میشورم
خیلی افکار منفی  و آزار دهنده میگیرم و کنترلشون خیلی سخته

اگر امتیاز شما زیر عدد ۲۱ باشد نشانه های وسواس را ندارید

اگر احساس میکنید امتیازات کسب شده، بالا میباشد
میتوانید دوره کنترل و درمان  ترس و وسواس را تهیه نمایدد
 

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link