مرور برچسب

آموزش صحیح دخول

رابطه جنسی صحیح شامل چه چیزهایی خواهد بود؟

سوال جلسه یکی از مراجعین: یک رابطه صحیح و اقناع کننده جنسی شامل چه چیزهایی خواهد بود؟ پاسخ دکتر نویری یک تجربه صحیح جنسی حداقل شامل سه لایه خواهد بود: لایه اول حظ و لذت حسی شامل: حظ بصری یعنی لذت بردن از نگاه کردن به طرف…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link