مرور برچسب

اختلال کنترل تکانه شدید

اختلال کنترل تکانه (Impulse control Disorder)

اختلال بسیار جدی و ویرانگری که بواسطه آن فرد مبتلا ناتوان در کنترل وسوسه ها، امیال، هیجان و ویر خود بوده و‌همچنین قادر‌ به نگفتن و نگهداری بسیاری از افکار و احساسات خود نیست.افرادی که به این بیماری دچارند به شدت اضطرابی بوده و گرایش به سوء…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link