مرور برچسب

اصول تفکر صحیح

اصول تفکر | ۶ تکنیک درمان آشفتگی ذهن

اصول تفکر | 6 تکنیک درمان آشفتگی ذهن آیا میتوان از مرور و بررسی دائم موضوعات و مسایل به سکوت و آرامشی درونی پناه برد؟ آیا میتوان خوابید و خوابهای آشفته ندید؟ آیا میتوان ذهن را از گیر گردن و چرخیدن بر روی یک موضوع آزاد کرد تا بدیگر مسایل…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link