مرور برچسب

افزاد با انگیزه

۱۰ خصوصیت افراد با انگیزه و تاثیر گذار

۱- افراد با انگیزه از خودشان تعریف دارند انگیزه یک فرایند شعوری و آگاهانه است که به واسطه نیاز های ما بوجود می آید، ویری بودن (هیجانی بودن) با انگیزه داشتن فرق میکند، ویری بودن یعنی کاری را از روی حس و نه فکر با ۱۰۰ شروع میکنی و در اواسط…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link