مرور برچسب

انباشتن اطلاعات

آگاه شدن با جمع آوری اطلاعات فرق بسیاری دارد

آگاه شدن با جمع آوري اطلاعات فرق بسياري دارد: مصاديق اگاه شدن و كسب دانش: 1. داشتن استاد و راهنما 2. محدوديت و مشخص بودن موضوع 3. نهادينه شدن موضوع در ضمير 4. عمل خودكار به دانسته ها 5. عدم نياز به اظهار فضل و دانش در موضوع…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link