مرور برچسب

بی میلی جنسی

بی میلی جنسی در مردان | علل و درمان

سكس بدون ميل  و از سر تكليف ممنوع یکی از شایعترین دلایل بی میلی جنسی در مردان، زبان بدن ضعیف و نارسای زن (همسر یا شریک جنسی) آنهاست. مرد موجودی بصری  است و معنی بصری بودن مرد این است که باید واکنش شریک جنسی خود را نسبت به خود چه در…