مرور برچسب

تخصص

تعهد یا تخصص کدام مهمترند؟ قسمت دوم

تعهد یا تخصص کدام مهمترند؟ آیا هرگز یک متخصص واقعی را دیده اید که کاری بی کیفیت و غلط ارائه دهد؟ آیا فردی که در کار خود تخصص دارد هرگز میتواند کاری را نیمه کاره، ناقص، و یا بی نتیجه رها کند؟آیا تخصص داشتن و اشراف داشتن به کاری که انجام…

تعهد یا تخصص در کار؛ کدام مهمترند؟

تعهد يا تخصص در كار؛ كدام مهمترند؟ داشتن تخصص در کار: ١. سرعت بالاتر در به ثمر رساندن امور ٢. اشتباهات كمتر در هدف گذاری و رسیدن به هدف ۳. تعلل و اهمال کمتر در فرآیند انجام کارها ۴. نتیجه گرا و موضوع گرا بودن بجای حاشیه گرایی…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link