مرور برچسب

جن زده

جن زده، تسخیر شده، موکل گرفته

چقدرِ این داستانها حقیقت دارند؟ دکتر نویری وحشت انسان از ناشناخته یکی از بزرگترین محرک های او برای جذب شدن به همان ناشناخته هاست. انسان غار نشین که ازماهیت رعد و برق و آتش با خبر نبود، بتُهایی میساخت تا این خدایان خیالی خود را تطمیع…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link