مرور برچسب

خرید

چطور مردها را هنگام خرید همراه کنیم؟

چطور مردها را هنگام خرید همراه کنیم؟  وقتی با مرد به خرید میرید حواستون به زمان تشنه و گرسنه چرخوندن، و بیشتر از دو ساعت چرخوندن بدون زمانی برای نشستن و استراحت کردن باشه اگر دنبال دعوا و تنش نیستید،اکثر مردها بعد از دوساعت چرخیدن در مراکز…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link