مرور برچسب

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد

اخيرأ طرحى مبنى بر كاهش سقف مهريه تا ١٤ سكه به مجلس شوراى اسلامى ارائه گرديده است . بهتر است به جاى شاكى شدن هاى بيهوده به اين مساله بپردازيم كه چه حقوقى مى توانيم داشته باشيم . شروط ضمن عقد ؛ 1. شرط گرفتن حق طلاق (كه خود شامل طرق و…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link