مرور برچسب

فرزند خواندگی یعنی چه

فرزندخواندگی و چند نکته

فرزندخواندگی یکی از پیچیده ترین فرآیندها بعد از گذراندن مراحل قانونی  و رسیدن کودک در خانواده جدید می باشد، جدا از مشکلات جسمانی و رشدی متعارف هر نوزاد یا کودکی، نوزادان و کودکان خوانده شده به فرزندی ممکن است از مشکلات روانی  و رفتاری به…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link