مرور برچسب

فنجان سلامت

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی – بخش اول

کاهش ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن در فقر ارتباطی – بخش اول موضوع: تعریف فقر ارتباطی برنامه یک فنجان سلامت – شبکه دو كارشناس : دكتر سیامك نویری موضوع: فقر ارتباطی - قسمت اول مجری: پوریا پویا

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link