مرور برچسب

مدیریت بحران

مدیریت بحران در مواجهه با کرونا ویروس

مدیریت بحران در مواجهه با کرونا ویروس پروتکل های مدیریت بحران همواره به دو بخش (مدیریت فیزیکی و محیطی بحران)، و (مدیریت روانی و رفتار گروه) تقسیم می شوند مدیریت محیطی و فیزیکی شامل: 1- محدود کردن گسترش بحران (در این مثال بیماری…

(30 ساعت دوره های رایگان روانشناسی و مهارت فردی)

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link