مرور برچسب

مضرات ماری جوانا

فواید و مضرات ماری جوانا | حقیقت و دروغ

دکتر سیامک نویری چندیست که مصرف مواد مخدر در کشور و در میان زنان و مردان به حد چشمگیر تری افزایش پیدا کرده و در این بین ماری جوانا مقام نخست ابتلا را نصیب خود کرده است. توجیهاتی نظیر: 1. اعتیاد آور نبودن این گیاه، 2. بی ضرر بودن، 3.…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link