مرور برچسب

موفق شدن

موفق شدن و موفق بودن

وقتی “موفق شدن” حس انسانیت به آدم میده، روز به چشم آدم روشنتر و انگیزه و انرژی آدم بیشتره و انسان احساس غنی بودن و رضایتی قلبی و عمقی داره که منجر به آرامش درون میشه وقتی موفق شدن حس حیوانیت (پلیدی و بدذاتی) به آدم میده احساس کثیفی ی لذت…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link