مرور برچسب

نظر

کلاس کنترل ترس و فوبیا – نظر شرکت کنندگان ۲

سلام، پانزده سال را با دلهره و تشویش و اضطراب و ترس گذراندم. نمی توانستم برای زندگیم تصمیم بگیرم، بروم یا ادامه دهم؟ تمام مدت به پسرم و لطمه های روحی که ممکن بود از این جدایی پیدا کند، تامین مالی او، عکس العمل خانواده ام، دوستانم و شاید ترس…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link