مرور برچسب

نوزاد

بدخوابی و بی خوابی نوزاد و چند توصیه مفید

بدخوابی و بی خوابی نوزادان و کمبود خواب شدید در والدین تکنیک های ایجادی خوابی بهتر برای نوزادان و والدین انها چرا مادران امروزى بسيار بيشتر از مادران نسل هاى پيشين از بى خوابى شبانه ناشى از بدخوابى نوزادان خود رنج ميبرند ؟…