مرور برچسب

همسر خوب

همسر خوب بودن کافی نیست

زن باهوش - مرد زحمتکش زن کدبانوی - مرد آرام زن ساکت - مرد با وفا چند؟ سوالیه که خیلی ها جواب اشتباهی براش دارند. بسیاری با محبت بودن، وفادار بودن، همیشه در دسترس بودن و سکوت کردن رو برای همسر خوبی بودن کافی میدونند گروهی دیگر هم…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link