مرور برچسب

هوش احساس

هوش احساسی(EQ) در محیط سازمانی

کارگاه هوش هیجانی( EQ ) و نقش مثبت و منفی آن در تعارضات  بین فردی در سازمانها و ادارات در این کارگاه به موارد زیر پرداخته شد: شناخت هوش احساسی (هیجانی) و نحوه افزایش آن استفاده از هوش احساسی در مدیریت و رهبری سازمانی شناخت…

(30 ساعت دوره های رایگان روانشناسی و مهارت فردی)

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link