مرور برچسب

پارانویید

پارانویید ها و هیستریانیک ها: دوقولو های بیمار

تعریف اختلال شخصیت پارانوئید: بیماری پارانویا بیماری ایست که در آن فرد مبتلا بصورت تعمیم دهنده و فزاینده ای از بی اعتمادی و شک محسوس و نامحسوس نسبت به دیگران و خصوصا نزدیکان درجه یک از جمله همسر رنج میبرد. بیمار پارانویید از این احساس رنج…

آخر و عاقبت زندگی با بیماران شخصیتی

بعد از 47 سال زندگی مشترک، با چهره ای خسته و فرسوده بر روی صندلی مشاوره نشسته و از دور دستهای خاطرات خود به من می نگرد. آنچه که از آن شاکی و ناخرسند است نه رفتار های تحقیر کننده و زشت همسر، بلکه این احساس بی وقفه قدر دانی نشدن و نادیده…

پارانویا و بینش فردی

پارانویا یکی از بدترین بیماری هایی است که روان انسان را مورد تهدید قرار می دهد. متاسفانه مبتلایان به بیماری پارانویید در اکثر مواقع نه تنها از بیمار بودن خود با خبر نیستند بلکه اعتقاد محکمی به بیمار بودن دیگران و خصوصا جامعه اطراف خود…

چرا پارانویید ها دهن بینند؟

دهن بین بودن یعنی واکنش نشان دادن به حرف دیگران بدون تحقیق و تفحص در صحت و سقم حرفی که شنیده شده است. دهن بین بودن یکی از شاخص های داشتن شخصیتی ضعیف و حتی مریض است. چرا که نشانگر اینست که فرد مبتلا آنقدر شخصیت پرورش یافته ای ندارد که بتواند…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link