مرور برچسب

کابوس دیدن در خواب نشانه چیست

کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند

کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند باید چه کرد؟ کابوس های مکرر یا مکرر کابوسهایی متفا‌وت دیدن،  نشانه: 1. ترس و اضطرابی درمان نشده از دوران کودکی 2. زندگی کردن در شرایطی بحرانی طولانی 3. ضعف های…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link