مرور برچسب

کارمند

معیارهای انتخاب یک شریک مناسب

انتخاب کسی برای ازدواج، شراکت، ریاست، نمایندگی، پیمانکاری، همسفری، کارمندی یا هر امر دیگری منوط به توانایی فرد در ایفای نقش مورد نیاز است وقتی فرد در ایفای نقش مورد نیاز ناتوان باشد بجز ضرر و خسارات متعدد مالی و زمانی و ساختاری نباید…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link